8. DNEVI MEDIACIJ 
SO ZAKLJUČENI

NAPOVEDUJEMO 
9. DNEVE MEDIACIJ 2023

29.-30. september 2022

Bohinj, ECO hotel

8. DNEVI MEDIACIJ

00
Dni
00
ur
00
minut
00
sekund
Predprijavna cena velja do 15.09. 2022

29.-30. september 2022 8. Dnevi mediacij

Naše letošnje vsebinsko vodilo je osvetliti vlogo mediatorke oz. mediatorja v luči globalnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Kompleksni družbeni problemi terjajo naše osebno aktiviranje kot tudi nove pristope v naših poklicnih življenjih. Ne le sodelovanje, znanje in kompetence, potrebni so tudi nova filozofija razmišljanja ter novi poslovni modeli. Zeleni, digitalni in zlasti pravični prehod je mogoče doseči le ob avtentični želji posameznika, da prispeva k boljšemu svetu.

POTRDILA O UDELEŽBI

Udeleženkam in udeležencem izdajo organizatorji potrdilo o udeležbi in sicer v obsegu bruto 13 ur. Pogoj za pridobitev potrdila je vpis udeleženke oz. udeleženca v seznam udeleženk oz. udeležencev na obeh dnevih konference ter plačana kotizacija.

1

MOŽNOST PREDSTAVITVE MEDIACIJSKIH IN PODPORNIH DEJAVNOSTI

Vsem udeleženkam in udeležencem ter mediacijskim organizacijam iz katerih prihajajo omogočamo, da na 8. DM predstavijo svoje mediacijske dejavnosti. Predstavitev omogočamo tudi vsem podjetjem in organizacijam, ki ponujajo storitve in blago za mediatorke in mediatorje. Predstavitvam bo namenjen poseben razstavni prostor, kjer lahko razstavite predstavitveno gradivo, publikacije itd. Za natančejše informacije in dogovor kontaktirajte organizatorje.

2

NAMESTITEV

Organizatorji smo zagotovili namestitev v Bohinj Eco Hotel za vse udeležence 8. Dnevov mediacij 2022. Cena nočitve z zajtrkom je 106 EUR.

3

PRESEŽEK KONFERENCE IN PODPORA KONFERENCI

Del morebitnega presežka konference bo namenjen razvoju in podpori mediacijske dejavnosti v Sloveniji. O porabi sredstev bomo javnost obveščali na spletnem portalu www.dnevimediacij.si.

4

ODPOVED KONFERENCE

Organizatorji si v primeru neudeležbe zadostnega števila udeleženk in udeležencev pridržujemo pravico, da konferenco odpovemo. V primeru odpovedi bo vsem udeleženkam in udeležencem, ki so poravnali kotizacijo le ta povrnjena v celoti.

5

ORGANIZATOR

Družba za mediacijo in reševanje sporov. Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o.
Kontaktna oseba
Saša Perčič
041 874 608
info@dnevimediacij.si

5

Vrhunske domače predavateljice in predavatelji:

LOKACIJA 8. DNEVOV MEDIACIJ​

Bohinj ECO Hotel

Organizatorji smo zagotovili namestitev v Bohinj Eco Hotelu za vse udeležence 8. Dnevov mediacij 2022.

Cena nočitve z zajtrkom:

 • enoposteljna soba: 106 EUR/sobo/noč
 • dvoposteljna soba: 122,40 EUR/sobo/noč
 • turistična taksa in pristojbine: 2,75 EUR/osebo/noč

Rezervacije po elektronski pošti mice@2864.si

 

8. DNEVI MEDIACIJ PROGRAM

Naše letošnje vsebinsko vodilo je osvetliti vlogo mediatorke oz. mediatorja v luči globalnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Kompleksni družbeni problemi terjajo naše osebno aktiviranje kot tudi nove pristope v naših poklicnih življenjih. Ne le sodelovanje, znanje in kompetence, potrebni so tudi nova filozofija razmišljanja ter novi poslovni modeli. Zeleni, digitalni in zlasti pravični prehod je mogoče doseči le ob avtentični želji posameznika, da prispeva k boljšemu svetu.

14:00 - 15:00

PRIHOD IN SPREJEM UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

15:00 - 15:30
speaker-1

mag. Primož Šporar

speaker-2

mag. Gordana Ristin

speaker-3

dr. Tanja Pia Metelko

POZDRAVNI NAGOVORI ORGANIZATORJEV IN PARTNERJEV

Uvod v 8. dneve mediacij

 • mag. Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, predsednik MEDIOS-a, Združenja mediacijskih organizacij Slovenije
 • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije

Moderator/ka: dr. Tanja Pia Metelko

15:30 - 17:30
speaker-1

Aleš Zalar

speaker-2

dr. Tanja Pia Metelko

speaker-3

Miha Bavec

LEADER V DANAŠNJEM ČASU - TUDI MEDIATOR JE VODJA

 • Aleš Zalar, nekdanji predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, mediator in trener: Mediator kot kameleon - 10 načinov vodenja mediacije
 • dr. Tanja Pia Metelko, trener, NLP Master Coach, strokovnjakinja za osebni razvoj: Spremenite svoj um, ustvarite nove rezultate (Change your mind – create new results)
 • Miha Bavec, strokovnjak za razvoj vodij in organizacij: Biti in ostati odnosno prisoten in aktiven - Zakaj v zahtevnejših odnosnih okoliščinah mnogi težijo k odnosnemu in telesnemu odmiku in kako to preseči

Moderator: Alison Ribarič

17:30 - 18:00

ODMOR Z UČINKOM

Mreženje mediatorjev

18:00 - 19:30
speaker-1

dr. Tanja Pia Metelko

speaker-2

Alison Ribarič

speaker-3

Irena Sevčnikar

LEADERSTVO V PRAKSI

AKTIVNE VAJE Z UDELEŽBO: voditi in biti voden

Voditeljica: dr. Tanja Pia Metelko
z ekipo Inštituta za mediacijo Concordia

 • Alison Ribarič, družinska mediatorka, trener mediatorjev, NLP trener in coach
 • Irena Sevčnikar, mediatorka

20:00 - 23:00

MEDIACIJSKI VEČER

Večerja in družabni dogodek

7:30 - 8:00

ZDRAVJE IN MEDIACIJA – jutranji dogodek

7:30 - 9:00

ZDRAV ZAJTRK

9:00 - 10:45
speaker-1

mag. Gordana Ristin

speaker-2

mag. Valerija Jelen Kosi

speaker-3

Maša Kociper

MEDIACIJA V PRAKSI – SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA

SEKCIJA 1A

Okrogla miza: Sodišču pridružena mediacija - 21. let pozneje

 • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije
 • mag. Valerija Jelen Kosi, Višja sodnica svetnica
 • Maša Kociper, Državna sekretarka Vlade RS
 • Andrej Razdrih, odvetnik

 

Moderatorka: mag. Gordana Ristin 

9:00 - 10:45
speaker-1

mag. Primož Šporar

IMPACT DESIGN IN MEDIACIJA

SEKCIJA 2A

 • mag. Primož Šporar: Oblikovanje vplivov (Impact Design) in izvajanje mediacij

Moderator: mag. Primož Šporar

10:45 - 11:15

ODMOR

11:15 - 13:00
speaker-1

Špela Zupan

speaker-2

Rok Zupanc

speaker-3

Meta Smole

MEDIACIJA V PRAKSI – DRUŽINSKA MEDIACIJA

SEKCIJA 1B

Skupen prispevek: Družinska mediacija na centrih za socialno delo – praksa, izzivi in spoznanja  

 • Rok Zupanc, direktor CSD Zasavje
 • Meta Smole, pomočnica direktorja CSD Ljubljana, Enota Logatec 
 • Špela Zupan, Skupnost centrov za socialno delo

Moderatorka:  Špela Zupan

11:15 - 13:00
speaker-1

Tanja Cmrečnjak Pelicon

speaker-2

Margarita Jereb

speaker-3

Simona Repar Bornšek, dr. med., spec

MEDIACIJA V PRAKSI – POSAMEZNA PODROČJA MEDIACIJE: DELOVNOPRAVNA, ŠOLSKA, MEDIACIJA V ZDRAVSTVU

SEKCIJA 2B

 • Simona Repar Bornšek, dr. med., spec.: Mediacija pri Zdravniški zbornici Slovenije - naše izkušnje
 • Tanja Cmrečnjak Pelicon: Mediacija na Inšpektoratu RS za delo – primer dobre prakse
 • Margarita Jereb, prof. raz.pouka, mag. alt reš. Sporov: Mediacija v slovenskih osnovnih šolah – izsledki raziskave 

Moderatorka: Tanja Cmrečnjak Pelicon

13:00 - 14:30

KOSILO

14:30 - 16:00
speaker-1

Franci Bratkovič

speaker-2

Simona Frumen

ON LINE in CROSS BORDER MEDIACIJA

SEKCIJA 1C

 • Franci Bratkovič: Predstavitev primera cross border družinske mediacije
 • Simona Frumen: Izvajanje oline mediacije

Moderatorka: Simona Frumen

14:30 - 16:00
speaker-1

mag. Marko Iršič

speaker-2

Radovan Radetić

speaker-3

Nataša Kogoj

TEHNIKE IN VEŠČINE S SORODNIH PODROČIJ (psihologija, management, nlp, coaching …)

SEKCIJA 2C

 • Nataša Kogoj, družinska terapevtka, NLP trener, NLP Coach, DreamBuilder Coach: Neurolingvistično programiranje - NLP kot metoda odličnosti
 • mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev: Razvijanje komunikacijske blaginje
 • Radovan Radetić, terapevt, mediator in trener: Strukturna analiza socialnega vedenja

Moderatorka: Nataša Kogoj

16:00 - 16:30

ODMOR

16:30 - 17:30
speaker-1

mag. Primož Šporar

speaker-2

dr. Tanja Pia Metelko

OKROGLA MIZA: AKTUALNA VPRAŠANJA V MEDIACIJI ZAKLJUČKI 8. DM

Moderatorja: dr. Tanja Pia Metelko in mag. Primož Šporar

8. Dnevi mediacij KOTIZACIJE

Kotizacija REDNA CENA

DVODNEVNA KOTIZACIJA PREDPRIJAVA

DVODNEVNA KOTIZACIJA PREDPRIJAVA 190 EUR

Predprijavna cena
velja do 15.09. 2022
ČETRTEK 29.09. 2022
in
PETEK 30.09. 2022

V kotizacijo je vključena:
predstavitvena mapa,
pogostitev v odmoru,
ugodnejša cena nastanitve v hotelu (ponudba v nadaljevanju),
možnost predstavitve vaše dejavnosti povezane z mediacijo,
udeležba na družabnem dogodku (večerja in ostali obroki niso vključeni v kotizacijo),
izdaja potrdil o udeležbi,
brezplačen dostop do vseh elektronskih gradiv povezanih s konferenco.

PRIJAVA

DVODNEVNA KOTIZACIJA

DVODNEVNA KOTIZACIJA 240 EUR

Redna cena
velja od 15.09. 2022
ČETRTEK 29.09. 2022
in
PETEK 30.09. 2022

V kotizacijo je vključena:
predstavitvena mapa,
pogostitev v odmoru,
ugodnejša cena nastanitve v hotelu (ponudba v nadaljevanju),
možnost predstavitve vaše dejavnosti povezane z mediacijo,
udeležba na družabnem dogodku (večerja in ostali obroki niso vključeni v kotizacijo),
izdaja potrdil o udeležbi,
brezplačen dostop do vseh elektronskih gradiv povezanih s konferenco.

PRIJAVA

Kotizacija CENA ZA ČLANE PARTNERJEV

DVODNEVNA KOTIZACIJA PREDPRIJAVA

DVODNEVNA KOTIZACIJA PREDPRIJAVA 150 EUR

Predprijavna cena
velja do 15.09. 2022
samo za partnerske organizacije
ČETRTEK 29.09. 2022
in
PETEK 30.09. 2022

V kotizacijo je vključena:
predstavitvena mapa,
pogostitev v odmoru,
ugodnejša cena nastanitve v hotelu (ponudba v nadaljevanju),
možnost predstavitve vaše dejavnosti povezane z mediacijo,
udeležba na družabnem dogodku (večerja in ostali obroki niso vključeni v kotizacijo),
izdaja potrdil o udeležbi,
brezplačen dostop do vseh elektronskih gradiv povezanih s konferenco.

PRIJAVA

DVODNEVNA KOTIZACIJA

DVODNEVNA KOTIZACIJA 180 EUR

Redna cena
velja od 15.09. 2022
samo za partnerske organizacije
ČETRTEK 29.09. 2022
in
PETEK 30.09. 2022

V kotizacijo je vključena:
predstavitvena mapa,
pogostitev v odmoru,
ugodnejša cena nastanitve v hotelu (ponudba v nadaljevanju),
možnost predstavitve vaše dejavnosti povezane z mediacijo,
udeležba na družabnem dogodku (večerja in ostali obroki niso vključeni v kotizacijo),
izdaja potrdil o udeležbi,
brezplačen dostop do vseh elektronskih gradiv povezanih s konferenco.

PRIJAVA

V kotizacijo je vključena:

 • predstavitvena mapa,
 • pogostitev v odmoru,
 • ugodnejša cena nastanitve v hotelu (ponudba v nadaljevanju),
 • možnost predstavitve vaše dejavnosti povezane z mediacijo,
 • udeležba na družabnem dogodku (večerja ni vključena v kotizacijo)
 • izdaja potrdil o udeležbi
 • brezplačen dostop do vseh elektronskih gradiv povezanih s konferenco

Partnerske organizacije, katerih člani in članice oz. mediatorke in mediatorji na njihovih listah lahko uveljavljajo nižjo kotizacijo:

 • MEDIOS – združenje mediacijskih organizacij Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
 • Zavod RAKMO, Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov
 • Evropski center za reševanje sporov ECDR
 • Zdravniška zbornica Slovenije

Nižja kotizacija

 • Nižja kotizacija velja tudi za vse mediatorke in mediatorje na listah sodišč v okviru izvajanj sodišču pridruženih mediacij ter za člane in članice Društva mediatorjev Slovenije.
 • Socialno oz. dohodkovno ogrožene mediatorke in mediatorji lahko ob predložitvi dokazil zaprosijo za znižanje oz. oprostitev plačila kotizacije.
 • Kotizacije so v celoti oproščene vse predavateljice, predavatelji, moderatorke in moderatorji.
 • Pod posebnimi pogoji se lahko konference udeležijo tudi študenti in študentke, za informacije kontaktirajte organizatorje.

8. Dnevi mediacij organizatorja

8. Dnevi mediacij v sodelovanju z

8. Dnevi mediacij ob podpori

8, DNEVI MEDIACIJ Kontakt in informacije

POHITITE! Rezervirajte si svoj sedež!

Vaša košarica

No Item Found
Cena 0,00 
Poštnina 0,00 
DDV 0,00 
Skupaj 0,00 
0