8. Dnevi mediacij 2022 so izpolnili pričakovanja!

 8. Dnevi mediacij 2022 so izpolnili pričakovanja!

Dnevi mediacij

Po dolgih petih letih smo se mediatorke in mediatorji znova srečali na dnevih mediacij. Dvodnevni dogodek je 29 in 30. septembra združil preko 80 mediatork in mediatorjev na strokovno družabnem srečanju v prijetnem okolju ECO Hotela v Bohinjski Bistrici. Dneve smo izpeljali v so-organizaciji in partnerstvu desetih mediacijskih organizacij. Vsebinsko vodilo je bilo osvetliti vlogo mediatorke oz. mediatorja v luči globalnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. 

Udeleženke in udeleženci so v dveh dneh obravnavali številne mediacijske vsebine. Vloga mediatorja, stanje in vprašanja povezana s sodiščem pridruženo mediacijo, razvoj samostojne mediacije in iskanje mesta zanjo v okviru t.i. impact oz. družbeno koristnih dejavnosti, stanje na področju šolske, družinske, delovnopavne in mediacije v zdravstvu so osvetlile številne izzive za prihodnost. Udeleženke in udeleženci so aktivno sodelovali v delavniških delih ter pri predstavitvi nekaterih novih tehnik, orodij in dopolnilnih znanj, ki prispevajo k kakovosti izvajanih mediacij. Za medsebojno spoznavanje, smeh in zabavo je poskrbelo večerno glasbeno družabno dogajanje.

Udeleženke in udeleženci so prispevali vrsto vsebinskih predlogov, ki so vključeni v zaključke konference. Organizacijsko je bila rdeča nit odzivov želja mediatork in mediatorjev po rednejšem strokovnem srečevanju ter aktivnejšem povezovanju. Konferenca je po odzivih in izpolnjenih evalvacijskih vprašalnikih, katerih povzetek je na voljo na spletni strani konference, izpolnila pričakovanja in se končala z obljubo po snidenju v prihodnjem letu. K sodelovanju pri pripravi 9. DM lepo povabljeni vsi, ki želite soustvarjati prihodnost mediacije.

mag. Primož Šporar