Evalvacijski vprašalnik – 8. Dnevi mediacij

 Evalvacijski vprašalnik – 8. Dnevi mediacij

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK

KONFERENCA 8. DNEVI MEDIACIJ 2022

1.    Ocena primernosti vsebin in izvedbe predavateljev na konferenci:

Izvedba (število ocen)Zelo slabo (1)Slabo (2)
Dobro (3)
Zelo dobro (4)
Odlično (5)Povp. Ocena 8. DM 2022Povp. Ocena
7. DM 2017
Primernost izbranih vsebin na konferenci (10)1454.404.22
Podajanje strokovnih vsebin predavateljev (11)1374.544.42
Uporabnost vsebin pri vašem delu (11)2634.093.87
Ustreznost predstavitve (11)474.634.35
Primernost termina (četrtek, petek) (11)2274.454.26
Primernost kraja izvedbe (Bohinjska Bistrica) (11)11274.274.43
Primernost prostorov za izvedbo (Park EKO Hotel Bohinj) (11)11364.274.13

2.    Katere informacije, znanja in veščine, ki ste jih pridobili so za vas najbolj uporabne?

 • Mediator kot kameleon (Aleš Zalar)
 • Spremenite svoj um
 • Mediacija v praksi
 • Kako še bolj uspešno v praksi izvajam mediacije
 • Odpri podjetje/panogo usmerjeno v mediacijo ali druge dejavnosti, ki me impresirajo, privat okolje, odpiranje s.p., finančne spodbude; 
 • informacije, da obstaja pot, kjer lahko izkoristimo svoj potencial
 • Timsko delo
 • Preusmerjanje misli
 • Kako se rešiti stresa
 • Informacije ga. Tanje Pie
 • Vsak predavatelj je dal svoj košček in od vseh nekaj info, ki so koristne
 • Znanja o osebni rasti
 • Vedno znova z veseljem naplonkam različne vaje, ki jih opravljamo na predavanjih
 • Tematika iz sekcije Leader v današnjem času
 • Tehnike in veščine iz sorodnih področij

3. Katera informacije, znanja, veščine oz. vsebine ste pričakovali, pa jih med vsebinami ni?  

 • /

4. Drugi predlogi, želje, komentarji za izvedbo konference »9. Dnevi mediacij 2023«  

 • Super je bilo to, da so 8. DM trajali dva dni, mogoče bi bilo primerno, da bi se vsebine 1. dne začele prej in končale prej, da bi imeli udeleženci več časa za druženje
 • »hitri zmenki« – organiziranje dela konference, kjer bi se mediatorji spoznali in imeli časa 1:1 ugotovit ali lahko kako sodelujejo
 • Strkovno področje, delo s strankami
 • Da bi bila konferenca redna, mogoče letno ali na dve leti
 • Morda dogodek v Ljubljani
 • Več vaj in delavnic (izkustveni sektor)
 • Prepoznavanje družinskega nasilja – kdaj je res in kdaj je manipulacija
 • Sodelovanje mediatorjev iz CSD in zunanjih mediatorjev
 • Redna medsebojna srečanja mediatorjev iz liste CSD in liste zunanjih mediatorjev
 • Sprememba oz. dopolnitev zakona o mediaciji na CSD
 • Dogodek naj traja polna 2 dneva (tako ali tako so udeleženci vzeli v četrtek dopust)
 • Več ljudi me je vprašalo, zakaj so dnevi na 2 leti – želeli bi jih vsako leto
 • Več časa za posamezno predavanje: predlagali 45 min (20-25 premalo, ne da se razložiti tehnik)
 • Pri naslednjih dnevih zagotoviti sodelovanje vseh mediacijskih organizacij (DMS,…) ter relevantnih deležnikov (Ministrstvo za pravosodje) za povečanje udeležbe in prepoznavnosti dogodka
 • Kako povečat udeležbo iz sektorjev (sodišča, šolstvo, zdravstvo, kadroviki, gospodarstvo)
 • Umestitev igre vlog in tehnik in veščin na 1. dan konference
 • Logistično težja lokacija zagotavlja več mreženja in druženja, če je zagotovljeno spanje in prehrana na isti lokaciji
 • Kava, sok, voda naj bodo stalno dostopni
 • Evalvacijski vprašalniki naj bodo na voljo online (boljša odzivnost, ekološki vidik)
 • Vsaj en velik print (plakat) programa mora biti fizično na voljo udeležencem 
 • Vnaprejšnja dostopnost gradiv udeležencem (po plačilu kotizacije)
 • Dostopnost video posnetkov (z možnostjo vezave na dodatne pakete kot pri 7. DM ali brezplačno za vse)
 • Posebno socialno omrežje povezano z dogodkom za delitev info, ključniki
 • Možnost nagrad za najbolj vztrajne in aktivne udeležence (morda tudi v navezavi na evalvacijske vprašalnike)
 • Razmislek o sekcijah za 9. DM (pravočasnost za nekatere sekcije – npr. šolska mediacija, kjer se letni delovni načrti pripravljajo do junija)
 • Za nekatere udeležence potrebno pripraviti posebne vsebine (zavarovalništvo)
 • Vnaprejšnja opredelitev udeležencev za sekcije (ocena interesa, ocena primernosti prostorov)

Obdelava: Brez dobička d.o.o., oktober 2022