PRESEŽEK
Del morebitnega presežka konference bo namenjen razvoju in podpori mediacijske dejavnosti v Sloveniji.
O porabi sredstev bomo javnost obveščali na spletnem portalu www.dnevimediacij.si.