PROGRAM 8. Dnevi mediacij

Naše letošnje vsebinsko vodilo je osvetliti vlogo mediatorke oz. mediatorja v luči globalnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Kompleksni družbeni problemi terjajo naše osebno aktiviranje kot tudi nove pristope v naših poklicnih življenjih. Ne le sodelovanje, znanje in kompetence, potrebni so tudi nova filozofija razmišljanja ter novi poslovni modeli. Zeleni, digitalni in zlasti pravični prehod je mogoče doseči le ob avtentični želji posameznika, da prispeva k boljšemu svetu.

14:00 - 15:00

PRIHOD IN SPREJEM UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

15:00 - 15:30

POZDRAVNI NAGOVORI ORGANIZATORJEV IN PARTNERJEV

Uvod v 8. dneve mediacij

 • mag. Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, predsednik MEDIOS-a, Združenja mediacijskih organizacij Slovenije
 • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije
 • dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje, Ministrstvo za pravosodje

Moderator/ka: dr. Tanja Pia Metelko

speaker-1

mag. Primož Šporar

speaker-2

mag. Gordana Ristin

speaker-3

dr. Tanja Pia Metelko

speaker-4

dr. Dominika Švarc Pipan

15:30 - 17:30

LEADER V DANAŠNJEM ČASU - TUDI MEDIATOR JE VODJA

 • Aleš Zalar, nekdanji predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, mediator in trener: Mediator kot kameleon - 10 načinov vodenja mediacije
 • dr. Tanja Pia Metelko, trener, NLP Master Coach, strokovnjakinja za osebni razvoj: Spremenite svoj um, ustvarite nove rezultate (Change your mind – create new results)
 • Miha Bavec, strokovnjak za razvoj vodij in organizacij: Biti in ostati odnosno prisoten in aktiven - Zakaj v zahtevnejših odnosnih okoliščinah mnogi težijo k odnosnemu in telesnemu odmiku in kako to preseči
 • Branko Žunec

Moderator: TBD

speaker-1

Aleš Zalar

speaker-2

dr. Tanja Pia Metelko

speaker-3

Miha Bavec

speaker-4

Branko Žunec

17:30 - 18:00

ODMOR Z UČINKOM

Mreženje mediatorjev

18:00 - 19:30

LEADERSTVO V PRAKSI

AKTIVNE VAJE Z UDELEŽBO: voditi in biti voden

Voditeljica: dr. Tanja Pia Metelko
z ekipo Inštituta za mediacijo Concordia

speaker-1

dr. Tanja Pia Metelko

20:00 - 23:00

MEDIACIJSKI VEČER

Večerja in družabni dogodek

7:30 - 8:00

ZDRAVJE IN MEDIACIJA – jutranji dogodek

7:30 - 9:00

ZDRAV ZAJTRK

9:00 - 10:45

MEDIACIJA V PRAKSI – SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA

SEKCIJA 1A

Okrogla miza: Sodišču pridružena mediacija - 21. let pozneje

 • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije
 • mag. Valerija Jelen Kosi, Višja sodnica svetnica
 • Maša Kociper, Državna sekretarka Vlade RS
 • Andrej Razdrih, odvetnik

 

Moderatorka: mag. Gordana Ristin 

speaker-1

mag. Gordana Ristin

speaker-2

mag. Valerija Jelen Kosi

speaker-3

Maša Kociper

speaker-4

Andrej Razdrih

9:00 - 10:45

IMPACT DESIGN IN MEDIACIJA

SEKCIJA 2A

 • mag. Primož Šporar: Oblikovanje vplivov (Impact Design) in izvajanje mediacij
 • Predstavnik AmCham-a

Moderator: mag. Primož Šporar

speaker-1

mag. Primož Šporar

10:45 - 11:15

ODMOR

11:15 - 13:00

MEDIACIJA V PRAKSI – DRUŽINSKA MEDIACIJA

SEKCIJA 1B

Skupen prispevek: Družinska mediacija na centrih za socialno delo – praksa, izzivi in spoznanja  

 • Rok Zupanc, direktor CSD Zasavje
 • Meta Smole, pomočnica direktorja CSD Ljubljana, Enota Logatec 
 • Špela Zupan, Skupnost centrov za socialno delo

Moderatorka:  Špela Zupan

speaker-1

Špela Zupan

speaker-2

Rok Zupanc

speaker-3

Meta Smole

11:15 - 13:00

MEDIACIJA V PRAKSI – POSAMEZNA PODROČJA MEDIACIJE: DELOVNOPRAVNA, ŠOLSKA, MEDIACIJA V ZDRAVSTVU

SEKCIJA 2B

 • prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik
 • Tanja Cmrečnjak Pelicon: Mediacija na Inšpektoratu RS za delo – primer dobre prakse
 • Margarita Jereb, prof. raz.pouka, mag. alt reš. Sporov: Mediacija v slovenskih osnovnih šolah – izsledki raziskave 

Moderatorka: Tanja Cmrečnjak Pelicon

speaker-1

Tanja Cmrečnjak Pelicon

speaker-2

prim. doc. dr. Jernej Završnik

speaker-3

Margarita Jereb

13:00 - 14:30

KOSILO

14:30 - 16:00

ON LINE in CROSS BORDER MEDIACIJA

SEKCIJA 1C

 • Franci Bratkovič: Predstavitev primera cross border družinske mediacije
 • Simona Frumen: Izvajanje oline mediacije

Moderatorka: Simona Frumen

speaker-1

Franci Bratkovič

speaker-2

Simona Frumen

14:30 - 16:00

TEHNIKE IN VEŠČINE S SORODNIH PODROČIJ (psihologija, management, nlp, coaching …)

SEKCIJA 2C

 • Nataša Kogoj, družinska terapevtka, NLP trener, NLP Coach, DreamBuilder Coach: Neurolingvistično programiranje - NLP kot metoda odličnosti
 • mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev: Razvijanje komunikacijske blaginje
 • Radovan Radetić, terapevt, mediator in trener: Strukturna analiza socialnega vedenja

Moderatorka: Nataša Kogoj

speaker-1

mag. Marko Iršič

speaker-2

Radovan Radetić

speaker-3

Nataša Kogoj

14:30 - 16:00

ZNANJA IZ MEDIACIJSKE PRAKSE – PRIKAZ VEŠČIN SKOZI IGRO VLOG

SEKCIJA 3C

speaker-1

Tanja Cmrečnjak Pelicon

16:00 - 16:30

ODMOR

16:30 - 17:30

OKROGLA MIZA: AKTUALNA VPRAŠANJA V MEDIACIJI ZAKLJUČKI 8. DM

Moderatorja: dr. Tanja Pia Metelko in mag. Primož Šporar

speaker-1

mag. Primož Šporar

speaker-2

dr. Tanja Pia Metelko

POHITITE! Rezervirajte si svoj sedež!