On First Day

On Second Day

14:00 - 15:00

PRIHOD IN SPREJEM UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

15:00 - 15:30
POZDRAVNI NAGOVORI ORGANIZATORJEV IN PARTNERJEV

dr. Tanja Pia Metelko

POZDRAVNI NAGOVORI ORGANIZATORJEV IN PARTNERJEV

Uvod v 8. dneve mediacij

 • mag. Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, predsednik MEDIOS-a, Združenja mediacijskih organizacij Slovenije
 • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije

Moderator/ka: dr. Tanja Pia Metelko

15:30 - 17:30
LEADER V DANAŠNJEM ČASU - TUDI MEDIATOR JE VODJA

dr. Tanja Pia Metelko

LEADER V DANAŠNJEM ČASU - TUDI MEDIATOR JE VODJA

 • Aleš Zalar, nekdanji predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, mediator in trener: Mediator kot kameleon - 10 načinov vodenja mediacije
 • dr. Tanja Pia Metelko, trener, NLP Master Coach, strokovnjakinja za osebni razvoj: Spremenite svoj um, ustvarite nove rezultate (Change your mind – create new results)
 • Miha Bavec, strokovnjak za razvoj vodij in organizacij: Biti in ostati odnosno prisoten in aktiven - Zakaj v zahtevnejših odnosnih okoliščinah mnogi težijo k odnosnemu in telesnemu odmiku in kako to preseči

Moderator: Alison Ribarič

17:30 - 18:00

ODMOR Z UČINKOM

Mreženje mediatorjev

18:00 - 19:30
LEADERSTVO V PRAKSI

dr. Tanja Pia Metelko

LEADERSTVO V PRAKSI

AKTIVNE VAJE Z UDELEŽBO: voditi in biti voden

Voditeljica: dr. Tanja Pia Metelko
z ekipo Inštituta za mediacijo Concordia

 • Alison Ribarič, družinska mediatorka, trener mediatorjev, NLP trener in coach
 • Irena Sevčnikar, mediatorka

20:00 - 23:00

MEDIACIJSKI VEČER

Večerja in družabni dogodek

On Third Day

7:30 - 8:00

ZDRAVJE IN MEDIACIJA – jutranji dogodek

7:30 - 9:00

ZDRAV ZAJTRK

9:00 - 10:45
MEDIACIJA V PRAKSI – SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA

mag. Gordana Ristin

MEDIACIJA V PRAKSI – SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA

SEKCIJA 1A

Okrogla miza: Sodišču pridružena mediacija - 21. let pozneje

 • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije
 • mag. Valerija Jelen Kosi, Višja sodnica svetnica
 • Maša Kociper, Državna sekretarka Vlade RS
 • Andrej Razdrih, odvetnik

 

Moderatorka: mag. Gordana Ristin 

9:00 - 10:45
IMPACT DESIGN IN MEDIACIJA

mag. Primož Šporar

IMPACT DESIGN IN MEDIACIJA

SEKCIJA 2A

 • mag. Primož Šporar: Oblikovanje vplivov (Impact Design) in izvajanje mediacij

Moderator: mag. Primož Šporar

10:45 - 11:15

ODMOR

11:15 - 13:00
MEDIACIJA V PRAKSI – DRUŽINSKA MEDIACIJA

Špela Zupan

MEDIACIJA V PRAKSI – DRUŽINSKA MEDIACIJA

SEKCIJA 1B

Skupen prispevek: Družinska mediacija na centrih za socialno delo – praksa, izzivi in spoznanja  

 • Rok Zupanc, direktor CSD Zasavje
 • Meta Smole, pomočnica direktorja CSD Ljubljana, Enota Logatec 
 • Špela Zupan, Skupnost centrov za socialno delo

Moderatorka:  Špela Zupan

11:15 - 13:00
MEDIACIJA V PRAKSI – POSAMEZNA PODROČJA MEDIACIJE: DELOVNOPRAVNA, ŠOLSKA, MEDIACIJA V ZDRAVSTVU

Tanja Cmrečnjak Pelicon

MEDIACIJA V PRAKSI – POSAMEZNA PODROČJA MEDIACIJE: DELOVNOPRAVNA, ŠOLSKA, MEDIACIJA V ZDRAVSTVU

SEKCIJA 2B

 • Simona Repar Bornšek, dr. med., spec.: Mediacija pri Zdravniški zbornici Slovenije - naše izkušnje
 • Tanja Cmrečnjak Pelicon: Mediacija na Inšpektoratu RS za delo – primer dobre prakse
 • Margarita Jereb, prof. raz.pouka, mag. alt reš. Sporov: Mediacija v slovenskih osnovnih šolah – izsledki raziskave 

Moderatorka: Tanja Cmrečnjak Pelicon

13:00 - 14:30

KOSILO

14:30 - 16:00
ON LINE in CROSS BORDER MEDIACIJA

Simona Frumen

ON LINE in CROSS BORDER MEDIACIJA

SEKCIJA 1C

 • Franci Bratkovič: Predstavitev primera cross border družinske mediacije
 • Simona Frumen: Izvajanje oline mediacije

Moderatorka: Simona Frumen

14:30 - 16:00
TEHNIKE IN VEŠČINE S SORODNIH PODROČIJ (psihologija, management, nlp, coaching …)

Nataša Kogoj

TEHNIKE IN VEŠČINE S SORODNIH PODROČIJ (psihologija, management, nlp, coaching …)

SEKCIJA 2C

 • Nataša Kogoj, družinska terapevtka, NLP trener, NLP Coach, DreamBuilder Coach: Neurolingvistično programiranje - NLP kot metoda odličnosti
 • mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev: Razvijanje komunikacijske blaginje
 • Radovan Radetić, terapevt, mediator in trener: Strukturna analiza socialnega vedenja

Moderatorka: Nataša Kogoj

16:00 - 16:30

ODMOR

16:30 - 17:30
OKROGLA MIZA: AKTUALNA VPRAŠANJA V MEDIACIJI ZAKLJUČKI 8. DM

dr. Tanja Pia Metelko

OKROGLA MIZA: AKTUALNA VPRAŠANJA V MEDIACIJI ZAKLJUČKI 8. DM

Moderatorja: dr. Tanja Pia Metelko in mag. Primož Šporar

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?