Udeleženkam in udeležencem izdajo organizatorji potrdilo o udeležbi in sicer v obsegu bruto 13 ur.
Pogoj za pridobitev potrdila je vpis udeleženke oz. udeleženca v seznam udeleženk oz. udeležencev na obeh dnevih konference ter plačana kotizacija.