Naše letošnje vsebinsko vodilo je osvetliti vlogo mediatorke oz. mediatorja v luči globalnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Kompleksni družbeni problemi terjajo naše osebno aktiviranje kot tudi nove pristope v naših poklicnih življenjih. Ne le sodelovanje, znanje in kompetence, potrebni so tudi nova filozofija razmišljanja ter novi poslovni modeli. Zeleni, digitalni in zlasti pravični prehod je mogoče doseči le ob avtentični želji posameznika, da prispeva k boljšemu svetu. 

Da bi mediatorke in mediatorji prevzeli aktivnejšo vlogo vodij, ki s svojo dejavnostjo dosegajo »high-impact« (visok dodan vpliv) pri reševanju aktualnih družbenih izzivov potrebujemo tako tehten premislek o naših ciljih kot tudi primerna orodja za njihovo doseganje. Zato so vsebinsko dnevi naslovljeni »Mediatorka in mediator – vodja z družbenim vplivom«, vsebine pa preplet strateških orodij za nove pristope, ter konkretnih znanj in mediacijskih veščin. Vse v luči naše želje, da bi družbeno odgovorni mediatorke in mediatorji prispevali ne le k minimizacije škode družbenih izzivov, ampak k maksimizaciji pozitivnih vplivov mediacije v družbi.

Ob tem ohranjamo rdečo nit, saj vsebinsko pokrivamo številna področja družbenega življenja, kjer je mediacija aktivna (sodišču pridružena mediacija, družinska, šolska in vrstniška mediacija, mediacija v gospodarstvu itd.). Med vsebinami izpostavljamo Impact Design (oblikovanje vplivov), ki ga razvija FUND2740 – High Impact Foundation ob podpori Google.org in ponuja konkretne možnosti financiranja in razvoja samostojne mediacije z visoko dodanim družbenim vplivom. Tudi zato, ker smo prejeli mnoge želje mediatork in mediatorjev, da jim razvojno in finančno pomagamo pri razvoju samostojne mediacije v okviru njihove dejavnosti, naj si bo neprofitna ali organizirana kot tržna dejavnost.

Lokacijsko smo dneve umestili v prijetno okolje Bohinjske Bistrice, ki nas je v preteklosti že prijazno gostila in nam omogoča tudi prijetno in zdravo druženje v okviru spremljevalnega programa. Pri tem ostaja stalnica partnerstvo s številnimi organizacijami pri organizaciji dnevov, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Organizatorjem in partnerjem vodilo pri organizaciji dogodka ostaja želja, da mediacijski dnevi ostajajo ključni stanovski dogodek na področju mediacije in mirnega reševanja sporov v Sloveniji. Udeležba preko 800 mediatork in mediatorjev na dosedanjih dnevih ter stalno izražena želja za nadaljevanje organizacije dnevov potrjujejo, da gre za dogodek, ki se ga veselimo skupaj. Nenazadnje je prav letos že 15 letnica 1. dnevov mediacije, ki smo jih organizirali v letu 2007 v Portorožu od podpori Evropske komisije.

Za vse dodatne informacije lahko pišete tudi na info@dnevimediacij.si oz. pokličete mag. Sašo Perčič, 041 874 608.

Udeležbo v živo lahko zagotavljamo do 175 udeleženkam oz. udeležencem, ki se bodo najprej prijavili, ostalim bomo skušali zagotoviti udeležbo v hibridni obliki, o čemer vas bomo še obveščali.

Želimo vam kakovosten strokovni in prijeten družabni dogodek.

Prijazno vabljeni na 8. Dneve mediacij 2022.

Dr. Tanja Pia Metelko
strokovna direktorica 8. DM

mag. Primož Šporar
izvršni direktor 8. DM

Kranj, 27. junij 2022